Kurs HDS – program

Od pewnego czasu rośnie zainteresowanie różnego rodzaju szkoleniami zawodowymi. Zdobycie nowych umiejętności w przypadku bezrobotnych zwiększa szanse na znalezienie pracy w kraju lub za granicą. Jednak na kursy chętnie zapisują się również osoby pracujące, którym zależy na większych zarobkach, awansie czy rozwijaniu własnych umiejętności. Dotyczy to przedstawicieli wielu zawodów. Potrzebę dokształcania się pracowników zauważają też przedsiębiorcy, którym zależy na rozwoju firmy i zwiększeniu efektywności pracy. Dobry przykład stanowi branża transportowa, w której nie ma chyba firmy, która nie zachęcałaby swoich pracowników do podwyższania kompetencji zawodowych. Osoby zatrudnione w transporcie prędzej czy później zapisują się na kurs HDS, niezwykle przydatny w tej branży. Szkolenie to daje uprawnienia do obsługi żurawi przeładunkowych. W trakcie nauki uczestnicy poznają budowę i typy hydraulicznych dźwigów samochodowych hds, ich obsługę, obowiązujące przepisy prawne, a także zaliczają część praktyczną.